INFORMATIEVERSTREKKING CONFORM DE DIENSTENWET

Algemeen

Commit Advocaten CVBA is een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Commit Advocaten is gevestigd te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007, met KBO nr. 0678.529.747. De advocaten zijn lid van de Orde van Advocaten bij de balie te Gent.

De algemene voorwaarden van Commit Advocaten met inbegrip van onze tarieven en afspraken omtrent toepasselijk recht en de toepasselijke rechtbank kan u hier terugvinden.

De Cliënt kan bij Commit Advocaten terecht voor:

  • bijstand bij bemiddeling, verzoeningspogingen en onderhandelingen
  • juridisch advies
  • bijstand en vertegenwoordiging voor alle rechtbanken in België.

Informatie m.b.t. geschillenbeslechting

Voor bijkomende informatie of voor eventuele klachten kan u bij ons terecht via:

  • Post: Kortrijksesteenweg 1007, 9000 Gent:
  • Fax: +32 9 395 30 50
  • Telefoon:  +32 9 395 30 40
  • E-mail: info@commitlaw.be

Op de advocaten van Commit Advocaten is de buitenrechtelijke geschillenbeslechting van toepassing die is vastgelegd in volgende gedragscode of reglement: Arbitrageregels ereloonbetwistingen van balie Gent van 17 februari 2009 en de Codex van balie Gent van 1 februari 2009. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website www.balie-gent.be > erelonen.

Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid van elke advocaat behorende tot Commit Advocaten blijft beperkt tot de dekking en het plafond van de door de advocaten van Commit Advocaten onderschreven verzekeringspolis via de Orde van Advocaten.

Deze verzekeringspolis, waarvan NV AMLIN EUROPE, gevestigd te 1210 Brussel, Koning Albert II-laan 9, de leidende verzekeraar is, verleent iedere advocaat van Commit Advocaten een basisdekking van 2.500.000 EUR per schadegeval via de collectieve polis van de balie.