Kent u uw werknemers in 2018 een winstpremie toe?

Heeft u recent het boekjaar afgesloten met winst en wenst u die in 2018 op een fiscaalvriendelijke wijze met uw werknemers te delen? Dan is de winstpremie een interessante optie voor u.

Wat is een winstpremie?

Met een winstpremie kunnen ondernemingen hun werknemers op een gunstige manier laten delen in de winst door hen een bonus toe te kennen. Deze is ofwel een vast bedrag , ofwel een percentage van het loon.   

Er zijn twee soorten winstpremies:

  1. een “identieke winstpremie”: waarbij het bedrag of het percentage van het loon gelijk is voor alle werknemers.
  2. een “gecategoriseerde winstpremie”: waarbij het bedrag of het percentage van het loon afhankelijk is van de categorie van de werknemer. De indeling in categorieën moet gebeuren op basis van objectieve criteria zoals anciënniteit, functie, vormingsniveau, …

Een winstpremie moet toegekend worden aan alle (!) werknemers van de onderneming.

Hoeveel mag de winstpremie bedragen?

Het totale bedrag van de toegekende winstpremies mag niet hoger zijn dan 30% van de totale brutoloonmassa van het boekjaar.

rawpixel-com-250087.jpg

Waarom is de winstpremie een voordelige manier van verlonen?

De winstpremie wordt vrijgesteld van de personenbelasting. Ze is wel onderworpen aan een exceptionele bedrijfsvoorheffing van 7%. De winstpremie is niet aftrekbaar in de vennootschapsbelasting bij de werkgever. Er moet bijgevolg rekening worden gehouden met een vennootschapsbelasting van ongeveer 30% (in 2018).

De winstpremie is ook niet onderworpen aan de gewone socialezekerheids- bijdragen. De werknemer betaalt op de premie wel een solidariteitsbijdrage van 13,07%. De werkgever is geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd.

Winstpremie of bonus CAO nr. 90?

Het systeem van de winstpremie als collectief bonussysteem komt naast het systeem van de loonbonus op basis van CAO nr. 90, de “niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen”, te staan.

Wat zijn de voordelen van de winstpremie t.o.v. de bonus CAO nr. 90?

  • De procedure voor het invoeren van een identieke winstpremie is eenvoudiger dan deze bij de bonus CAO nr. 90.
  • Als winstpremie kan je een hoger bedrag toekennen (30% van de totale loonmassa) dan bij de bonus CAO nr. 90 (max. 3.313 EUR per werknemer in 2018).
  • Het enige criterium is het bedrag van de winst. Er is geen sprake van collectief te behalen doelstellingen zoals bij de bonus CAO nr. 90.

Wat zijn de nadelen van de winstpremie t.o.v. de bonus CAO nr. 90?

  • De toekenning kan niet beperkt worden tot een welbepaalde groep werknemers zoals bij de bonus CAO nr. 90.
  • De werknemer houdt er netto iets minder aan over.

Besluit: de winstpremie is een waardig alternatief voor de bonus CAO nr. 90. Beide systemen kunnen ook perfect gecombineerd worden.

 

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Lien Verhulst


Wil u meer weten over de winstpremie of andere mogelijkheden tot loonoptimalisatie? Commit Advocaten helpt u graag verder.

 

Ondanks alle zorg die besteed is aan het opstellen van deze tekst, blijven vergissingen en/of onvolkomenheden mogelijk. De auteur en Commit Advocaten cvba kunnen daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.