De proeftijd is dood - leve de proeftijd?

De Wet op het Eenheidsstatuut voerde uniforme opzeggingstermijnen in voor de arbeiders en de bedienden en schafte de proeftijd af.

De regering nam zich echter al snel voor om de sociale partners te vragen om de hervorming te evalueren. De regering wenste immers “eventuele hinderpalen in het aanwervingsbeleid te vermijden en de tewerkstelling van werknemers te verzekeren” (Regeerakkoord 9 oktober 2014).

Op 24 januari 2017 bracht de NAR een uitgebreid rapport uit over het vraagstuk (rapport nr. 102). Daarna laaide de discussie tussen de sociale partners hoog op.

Proeftijd, verkorte opzeggingstermijn

Het blijft echter de ambitie van de regering Michel I om de opzeggingstermijnen in te korten in geval van ontslag door de werkgever tijdens het begin van de arbeidsrelatie.

Het ontwerp van de zogenaamde “Relancewet” voorziet daarom in een meer geleidelijke opbouw van de opzeggingstermijnen tijdens de eerste zes maanden van de tewerkstelling.

Voorlopig ziet het schema er als volgt uit:

Anciënniteit

Opzeggingstermijn in weken (nieuwe regeling)

Opzeggingstermijn in weken (huidige regeling)

Van 0 tot minder dan drie maanden

1

2

Van drie tot minder dan vier maanden

3

4

Van vier tot minder dan vijf maanden

4

4

Van vijf tot minder dan zes maanden

5

4

Vanaf de zesde maand anciënniteit blijven de door de werkgever in acht te nemen opzeggingstermijnen zoals ze door de Wet op het Eenheidsstatuut werden ingevoerd, dezelfde.

Conclusie: De mogelijkheid om een proeftijd overeen te komen zoals vroeger het geval was, wordt niet opnieuw ingevoerd. In plaats daarvan bouwen de door de werkgever in acht te nemen opzeggingstermijnen geleidelijk op tijdens de eerste zes maanden van tewerkstelling.

 

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Pieter Sichien


Wil je meer weten over de verkorte opzeggingstermijnen? Commit Advocaten helpt u graag verder.

 

De bovenstaande tekst betreft slechts een samenvatting van een ontwerp van wet. Deze ontwerptekst kan nog gewijzigd worden. Ondanks alle zorg die besteed is aan het opstellen van deze tekst, blijven vergissingen en/of onvolkomenheden mogelijk. De auteur en Commit Advocaten cvba kan daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.