eenheidsstatuut

Overeenkomsten over de opzeggingstermijn houden stand

Geldige overeenkomsten met hogere bedienden over de door de werkgever in acht te nemen opzeggingstermijn die tot stand kwamen vóór 1 januari 2014, blijven geldig en bepalen de toepasselijke opzeggingstermijn in stap 1 van de berekening van de totale opzeggingstermijn.