Het vrij aanvullend pensioen voor werknemers

Wat houdt het VAPW in?

Tot op vandaag ligt het initiatief om voor de werknemer een aanvullend pensioen op te bouwen bij de werkgever of de sector. Binnenkort komt daar verandering in.

Recent werd een wetsontwerp goedgekeurd dat het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW) invoert. De bedoeling is om aan die werknemers die nog geen (of een heel beperkt) aanvullend pensioen opbouwen, de mogelijkheid te bieden dit toch te doen.

De rol van de werkgever bij het VAPW is beperkt. Het is de werknemer die het initiatief neemt om een pensioenovereenkomst af te sluiten met een pensioeninstelling naar zijn keuze. Het is ook de werknemer die de overeengekomen bijdragen betaalt. De werkgever moet die bijdragen inhouden op het nettoloon van de werknemer. Het VAPW zal dus vooral een impact hebben op de loonadministratie.

VAPW.jpg

Hoeveel kan de werknemer storten in het VAPW?

De werknemer bepaalt vrij het bedrag van zijn jaarlijkse bijdrage.

Deze jaarlijkse bijdrage mag niet meer zijn dan 3% van het referentieloon. Wanneer 3% van het referentieloon lager zou uitvallen dan 1.600 euro, dan kan toch jaarlijks (maximaal) 1.600 euro aan bijdragen betaald worden. Het bedrag van 1.600 euro geldt voor 2018 en zal jaarlijks geïndexeerd worden.

Bij de berekening van de maximale jaarlijkse bijdrage wordt wel rekening gehouden met de eventuele pensioenrechten die worden opgebouwd in het kader van een “gewoon” aanvullend pensioenplan. De werknemer kan enkel een VAPW sluiten voor het verschil tussen de maximale bijdrage en de bijdrage die voor hem al gestort wordt door de werkgever.

Bij welke pensioeninstelling wordt het VAPW opgebouwd?

De werknemer kiest de pensioeninstelling bij wie hij het VAPW wil opbouwen.

De werkgever kan wel een kaderovereenkomst sluiten met een pensioeninstelling waarbij zijn werknemers een pensioenovereenkomst kunnen afsluiten. De werkgever is daar niet toe verplicht. Sluit de werkgever toch zo een kaderovereenkomst, dan zijn ook zijn werknemers niet verplicht om een pensioenovereenkomst af te sluiten bij die pensioeninstelling. De meerwaarde die zo een overeenkomst kan bieden is dus niet meteen duidelijk.

Wanneer treedt deze regeling in werking?

Het ontwerp treedt in werking drie maanden nadat het gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad.

Het VAPW zal wellicht pas echt uit de startblokken kunnen schieten wanneer bij KB nog bepaalde beschermings- en transparantiebeginselen worden uitgewerkt.

Indien u nog vragen zou hebben bij deze nieuwe regeling, dan helpen wij u graag verder.

Pieter Sichien


Wil je meer weten over het vrij aanvullend pensioen voor werknemers? Commit Advocaten helpt u graag verder.