Vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingstermijn – een anomalie in de regelgeving

Sinds 29 april 2019 zijn bepaalde werknemers verplicht om zich sneller in te schrijven bij de gewestelijke bemiddelingsdienst van hun woonplaats (VDAB, Forem, Actiris, ...) wanneer zij hun ontslag krijgen. De regering hoopt om zo de vacatures op de arbeidsmarkt sneller ingevuld te krijgen.

Inschrijvingsplicht

Het gewijzigde Werkloosheidsbesluit bepaalt dat de volgende werknemers zich binnen de 2 maanden moeten inschrijven als werkzoekende:

  • Werknemers die met een opzeggingsvergoeding werden ontslagen.

Start termijn: vanaf de eerste dag van de periode die gedekt is door de opzeggingsvergoeding;

  • Werknemers die zijn ontslagen en geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld van prestaties tijdens hun opzeggingstermijn.

    Start termijn: vanaf de dag waarop de vrijstelling van prestaties ingaat.

outplacement medische overmacht

Informatieplicht werkgever bij vrijstelling van prestaties

Wanneer een werknemer wordt opgezegd met vrijstelling van prestaties is de werkgever sinds 29 april 2019 ook verplicht om de werknemer schriftelijk te informeren over de verplichting om zich in te schrijven als werkzoekende.

Om bewijsproblemen te vermijden wordt deze kennisgeving het best opgenomen in de overeenkomst tot vrijstelling van prestaties of achteraf verstuurd per aangetekende brief.

Het is wel opmerkelijk dat de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat de werkgever de werknemer moet informeren over de verplichting om zich binnen de maand nadat de vrijstelling is toegekend in te schrijven. Het Werkloosheidsbesluit daarentegen, schrijft voor dat de ontslagen werknemer die wordt vrijgesteld van prestaties zich (pas) binnen de twee maanden moet inschrijven.  

Het verschil in termijn tussen beide regelingen zou geen bewuste keuze van de wetgever zijn maar een materiële vergissing, zo leert navraag bij de bevoegde FOD. Het zou de bedoeling zijn om de Arbeidsovereenkomstenwet zo snel als mogelijk aan te passen aan het Werkloosheidsbesluit zodat beide regelingen een termijn van twee maanden bevatten.

Voorlopig is het nog even wachten op die rechtzetting.

 

Vera Balachov


Wil u meer weten over de informatieplicht bij vrijstelling van prestaties? Commit Advocaten helpt u graag verder.

 

Ondanks alle zorg die besteed is aan het opstellen van deze tekst, blijven vergissingen en/of onvolkomenheden mogelijk. De auteur en Commit Advocaten cvba kunnen daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.