arbeidsbemiddeling

Vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingstermijn – een anomalie in de regelgeving

Sinds 29 april 2019 zijn bepaalde werknemers verplicht om zich sneller in te schrijven bij de gewestelijke bemiddelingsdienst van hun woonplaats (VDAB, Forem, Actiris, ...) wanneer zij hun ontslag krijgen. Wanneer een werknemer wordt opgezegd met vrijstelling van prestaties is de werkgever verplicht om de werknemer schriftelijk te informeren over de verplichting om zich in te schrijven als werkzoekende. Lees meer…