vrijstelling van prestaties

Vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingstermijn – een anomalie in de regelgeving

Sinds 29 april 2019 zijn bepaalde werknemers verplicht om zich sneller in te schrijven bij de gewestelijke bemiddelingsdienst van hun woonplaats (VDAB, Forem, Actiris, ...) wanneer zij hun ontslag krijgen. Wanneer een werknemer wordt opgezegd met vrijstelling van prestaties is de werkgever verplicht om de werknemer schriftelijk te informeren over de verplichting om zich in te schrijven als werkzoekende. Lees meer…

Een werknemer vrijstellen van prestaties is vanaf 1 januari 2018 duurder dan een werknemer laten werken

Als een werknemer wordt vrijgesteld van prestaties maar de werkgever toch nog loon betaalt, dan moet hij vanaf 1 januari 2018, bovenop de normale sociale zekerheidsbijdragen, een bijkomende “activeringsbijdrage” betalen.