sociale bijdragen

De RSZ bevestigt: ontslaan wordt niet duurder in 2019!

Met de wet op het Eenheidsstatuut, gaf de wetgever aan de sectoren de opdracht om tegen 1 januari 2019 maatregelen te ontwikkelen om de inzetbaarheid van ontslagen werknemers te verhogen. Er werd ook een bijzondere socialezekerheidsbijdrage ingevoerd om de nieuwe maatregelen te doen naleven….

Een werknemer vrijstellen van prestaties is vanaf 1 januari 2018 duurder dan een werknemer laten werken

Als een werknemer wordt vrijgesteld van prestaties maar de werkgever toch nog loon betaalt, dan moet hij vanaf 1 januari 2018, bovenop de normale sociale zekerheidsbijdragen, een bijkomende “activeringsbijdrage” betalen.