De RSZ bevestigt: ontslaan wordt niet duurder in 2019!

Met de wet op het Eenheidsstatuut, gaf de wetgever aan de sectoren de opdracht om tegen 1 januari 2019 maatregelen te ontwikkelen om de inzetbaarheid van ontslagen werknemers te verhogen. Er werd ook een bijzondere socialezekerheidsbijdrage ingevoerd om de nieuwe maatregelen te doen naleven.

Ontslagpakket

De Wet Eenheidsstatuut voerde een artikel 39ter in, in de Arbeidsovereenkomstenwet. Dit artikel bepaalt dat elke sector tegen uiterlijk 1 januari 2019 een cao moet sluiten. Die cao moet een regeling bevatten zodanig dat:

  • de opzeggingstermijn of de opzeggingsvergoeding van werknemers die in geval van ontslag recht hebben op een opzeggingstermijn of -vergoeding van minstens 30 weken;

  • voor 1/3de wordt omgezet in maatregelen die hun inzetbaarheid verhogen;

  • zonder dat de regeling tot gevolg mag hebben dat de opzeggingstermijn of de opzeggingsvergoeding lager zou worden dan 26 weken.

De combinatie van de opzeggingstermijn of -vergoeding en de inzetbaarheidsverhogende maatregelen, wordt het ontslagpakket genoemd.

Advocaten arbeidsrecht Gent.jpg

Bijzondere sociale bijdrage

Er zou een bijzondere sociale bijdrage verschuldigd zijn wanneer een werknemer toch de volledige opzeggingstermijn presteert of de volledige opzeggingsvergoeding ontvangt terwijl deze eigenlijk in aanmerking komt voor een ontslagpakket.

De bijdrage zou enkel verschuldigd zijn op het deel van de opzeggingstermijn of de opzeggingsvergoeding dat aan de inzetbaarheidsverhogende maatregelen had moeten worden besteed. Die bijdrage zou gelijk zijn aan 3% ten laste van de werkgever en 1% ten laste van de werknemer.

Geen cao, geen ontslagpakket, geen bijzondere bijdrage?

In december 2018 bleek dat er nagenoeg geen cao’s werden gesloten door de sectoren. Hierdoor rees de vraag of de bijzondere sociale bijdrage verschuldigd zou zijn bij een ontslag na 1 januari 2019 waarbij geen ontslagpakket wordt aangeboden.

Wij waren van mening dat, wanneer er geen cao werd afgesloten in de sector, de bijzondere sociale bijdrage niet verschuldigd zou zijn. In dat geval kan een werknemer immers ook geen recht hebben op een ontslagpakket met inzetbaarheidsverhogende maatregelen en bestaat er voor de werkgever ook geen verplichting om een dergelijk ontslagpakket aan te bieden.

Standpunt RSZ

De RSZ bevestigt nu in haar tussentijdse instructies dat de bijzondere bijdrage niet zal worden geïnd zolang er geen cao met inzetbaarheidsverhogende maatregelen werd gesloten.

To do

U moet in het oog houden of er in uw sector een cao rond het ontslagpakket met inzetbaarheidsverhogende maatregelen werd gesloten. Van zodra die cao in werking treedt, zult u die moeten toepassen. Doet u dit niet, dan moet u de bijzondere sociale bijdrage betalen.

Pieter Sichien en Vera Balachov


Wil je meer weten over de maatregelen ter bevordering van de inzetbaarheid van ontslagen werknemers? Commit Advocaten helpt u graag verder.

Ondanks alle zorg die besteed is aan het opstellen van deze tekst, blijven vergissingen en/of onvolkomenheden mogelijk. De auteur en Commit Advocaten cvba kan daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.