terbeschikkingstelling

UITLENEN VAN EEN VASTE WERKNEMER? LET OP DE VOORWAARDEN!

Het is in principe verboden om werknemers ter beschikking te stellen aan een gebruiker. Het uitlenen van een vaste werknemer kan onder bepaalde strikte voorwaarden. Het Hof van Cassatie oordeelt in een arrest van 8 oktober 2018 dat het niet-naleven van de voormelde voorwaarden leidt tot een inbreuk op het verbod op het uitlenen van personeel wat bepaalde verstrekkende gevolgen heeft….