referteperiode

Sociale verkiezingen 2020: het begrip ‘technische bedrijfseenheid’ doorgelicht

Ondernemingen die gewoonlijk minstens 50 werknemers tewerkstellen, moeten een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) oprichten. Ondernemingen die gewoonlijk minstens 100 werknemers tewerkstellen, moeten een ondernemingsraad (OR) oprichten.

De onderneming wordt in de wet gedefinieerd ls de ‘technische bedrijfseenheid’ of TBE. Dat begrip stemt niet overeen met de juridische entiteit.

In dit blogbericht wordt uitgelegd hoe dat begrip moet geïnterpreteerd worden, hoe het zich verhoudt tot de juridische entiteit en wie wanneer daarover een beslissing neemt.

Sociale verkiezingen 2020: Krachtlijnen en nieuwigheden

De Kamer keurde op 28 maart 2019 een wet inzake de sociale verkiezingen goed. Wat moeten we hiervan onthouden:

  • de sociale verkiezingen gaan door in de periode tussen 11 en 24 mei 2020;

  • enkele vernieuwingen worden ingevoerd: de wijziging van de referteperiode, het recht voor bepaalde uitzendkrachten om aan de stemming bij de gebruiker deel te nemen en een versoepeling van de mogelijkheid om elektronisch te stemmen.

We zetten de krachtlijnen en de nieuwigheden uiteen….