X-60

SOCIALE VERKIEZINGEN 2020: hoe, wanneer en waarom het personeel indelen in categorieën?

Bij de sociale verkiezingen worden de werknemers ingedeeld in categorieën: het leidinggevend en het kaderpersoneel, de arbeiders, de bedienden en de jeugdige werknemers. Het is belangrijk een juiste indeling te maken, zo niet dreigen daarover geschillen te ontstaan.

In dit blogbericht wordt ingegaan op de definitie van elk van de categorieën. Er wordt verduidelijkt waarom het belangrijk is de personeelsleden in de juiste categorie onder te brengen en wanneer de werkgever hierover informatie moet geven en een beslissing nemen.