overmacht

OUTPLACEMENTBEGELEIDING AANBIEDEN IS VOORTAAN OOK BIJ MEDISCHE OVERMACHT VERPLICHT

Tot voor kort hadden enkel ontslagen werknemers recht op outplacementbegeleiding aangeboden door hun (ex-)werkgever. Omdat een beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht in geval van definitieve arbeidsongeschiktheid (“medische overmacht”) juridisch gezien geen ontslag uitmaakt, diende de werkgever in deze gevallen geen outplacementbegeleiding aan de werknemer aan te bieden. In het kader van de ‘jobsdeal’ van de Regering Michel werd de regelgeving over outplacement op dat punt aangepast. Voortaan geldt dat ook wanneer aan de arbeidsovereenkomst een einde komt wegens medische overmacht, de werkgever aan de werknemer een outplacementaanbod moet doen.